Biyodizel Reaksiyonu

Öncelikle şunu belitrmek gerekir ki bikisel veya hayvansal yağlar 3 molekül (zincir) yağ asidinin 1 molekül gliserole bağlanmasıyla oluşan trigliseridlerdir.
Trigliseridler ester olup bir çeşit yağ asididirler. Biyodizel üretim reaksiyonun sırasında bu trigliseridler katalizör yardımıyla alkil esterlere dönüşür. Alkol olarak metanol kullanılırsa oluşan ester metil ester adını alırken; alkol olaral etanol kullanılması durumda oluşan esterin edı ester olmaktadır. (Alkol gliserol ile yer değistirmiştr.)

Biraz dada detaylı bakarsak; transesterifikasyon reaksiyonu sırasında trigliserid molekülü 3 metil ester ve gliserin olarak ayrılır. NaOH (lye) yağ asitlerini gliserine tutunmasını sağlayan kimyasal bağları kopartır. Boşta kalan yağ asitleri metanol ile bağlanır ve reaksiyon sonlanır.

Reaksiyon sırasında;

1- Katalizör miktarı ve karışım oranı
2- Sıcaklık
3- Reaksiyon zamanı

Gibi parametrelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer bu noktalara dikkat edilmez ise yağdan biyodizele dönüşüm tam olarak gerçekleşmez yada yarı dönüşüm gerçekleşmiş olur.

Eğer reaksiyon tam olarak gerçekleşmediyse ve biyodizelin içinde yağ kalırsa ne olur? Bitkisel yağlar da yakıt olarak kullanılabildiğine göre her hangi bir sorun çıkmaz diyebilir miyiz? Cevap: Hayır, diyemeyiz. Çünkü reaksiyon tam bitmemiş ise üretilen biyodizel içinde digliserid veya monogliseridler bulunacaktır. Digliseridler tam olarak yanmaz iken monogliseridler de aşınma problemlerine sebep olur.

Hayvansal Yağlardan Biyodizel Üretimi

Hayvansal yağlardan da kaliteli yakıt elde etmek mümkündür. Fakat, sıcaklık 15 oC’nin altına düştüğü zaman katılaşma başlayacağı için soğuk havalarda uygulaması zordur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close