Biyodizel Reaksiyonu

1-Süzme:

Yağı 35 oC’ye kadar ısıtıp huninin üstüne yerleştirilmis iki adet kahve filtresinden geçirildiği zaman başarılı bir süzme yapılmış olur.

2- Yağın Sudan Kurtarılması:

Yağda az su olması her zaman için iyidir. Bunun için yağı 100 oC’ye kadar ısıtıp suyun buharlaşması sağlanabilir. Kaynamaya yaklaşılınca sıcaklık 130 oC’ye yükseltilip 10 dakika bu sıcaklık sabitlenir. Daha sonra soğumaya bırakılır.

3-Titrasyon:

Ne kadar NaOH gerekliği olduğu titrasyon ile belirlenir. Prosedürün en zor ve dikkat isteyen kısmı bu aşamasıdır.
Not: NaOH kuru tutulmalıdır. Sudan ve hava ile teması engellenmelidir.

  • 1 gr NaOH’ı saf suda çözülür. Bu refans olarak kullanılır.
  • 10 ml isopropil alkol 1ml yağ ile karıştırılır.(Ölçümler dikkatli yapılıp 1ml olduğundan emin olunması gerekmektedir.) Bu karışım ısıtılıp karıştırılır.
  • 2 damla fenol kırmızı çözeltisi karışama eklenir. (Fenol kırmızısı asidik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızıdır.) NaOH çözeltisi karışıma yavaş yavaş renk değişimine kadar eklenir ve ne kadar NaOH harcandığı kaydedilir.(tahmini 1-3 ml arası olur.) Pembe renk pH’ın 8-9 olduğunu gösterir.

Hesaplama:

Katalizör olarak kullanılacak NaOH (gr) = Titrasyonda harcadığınız NaOH(ml)x150(ml) + 3,5 gr X 150(ml)

Örnek olarak; titrasyonda 2,4 ml NaOH harcadındığı varsayılırsa:2,4×150 + 3,5×150 = 885 gr NaOH kullanmak gereklidir

Bundan sonraki kısım basit üretim yönteminde tarif edildiği şekilde olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close