Biyodizel Üretim Akış Şeması

Üretim Basamakları ile İlgili Açıklamalar:

Alkol ve katalizörün karıştırılması:

Katalizör genel olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir. Katalizör standart bir karıştırıcı veya mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür.

Reaksiyon:

Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Alkol kaybını önlemek amacıyla kapalı sistem kullanılır. Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla sıcaklık sabit tutulur ve reaksiyon gerçekleşir. Önerilen reaksiyon süresi 1 ile 8 saat arasında değişmektedir ve bazı sistemlerde reaksiyon oda sıcaklığında gerçekleşebilmektedir . Hayvansal veya bitkisel yağların kendi esterlerine tamamen dönüştürülmesinden emin olunması amacıyla reaksiyonda yağa oranla daha fazla miktarda alkol kullanılır.

Kullanılacak olan hayvansal veya bitkisel yağların içerisindeki su ve serbest yağ asitlerinin miktarlarında dikkatli olunmalıdır. Serbest yağ asiti veya su seviyesinin yüksek olması, sabun oluşumuna sebep olurken gliserinin ayrıştırılmasında da problem teşkil etmektedir.

Ayrıştırma:

Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biyodizeldir. Her iki üründe de reaksyonda fazla kullanılan alkol(metanol) bulunmaktadır. Gerek görülürse bazen reaksiyon karışımı bu basamakta nötralize edilir. Gliserin fazının yoğunluğu, biyodizel fazının yoğunluğundan daha fazla olduğu için ; gliserin ayırma kabının alt kısmında birikir ve fiziksel yolla kolaylıkla toplanır. Bazı durumlarda bu iki malzemeyi daha hızlı ayırmak amacıyla santrifüj kullanılır.

Alkolün Uzaklaştırılması:

Gliserin ve biyodizel fazları ayrıldıktan sonra her bir fazdaki fazla alkol; hızlı buharlaştırma veya damıtma işlemi ile uzaklaştırılır. Diğer sistemlerde ise gliserin ve biyodizel fazları ayrıştırılmadan önce alkol uzaklaştırılır ve bu işlemden sonra reaksiyon karışımı nötralize edilir. Her iki durumda da alkol, damıtma işlemi kullanılarak geri kazanılır ve tekrar kullanılır. Geri kazanılan alkolde hiç su olmadığından emin olunmalıdır.

Gliserin Nötralizasyonu:

Ayrılmış olan gliserinin içinde; katalizör ve sbaun bulunmaktadır.İşte bu gliserine ham gliserin adı verilir. Bazı durumlarda bu fazın geri kazanılması sırasında oluşan tuz, gübre olarak kullanılmak üzere geri kazanılır. Pek çok durumda tuz gliserin içerisinde bırakılır. Su ve alkol, ham gliserin olarak satışa hazır olan % 80-88 saflıkta gliserin elde etmek amacıyla uzaklaştırılır. Daha gelişmiş işlemlerde gliserin saflığı %99 veya daha üzerine çıkartılıp, kozmetik ve ilaç sektörüne satılmaktadır.

Biyodizel (Metil Ester) Yıkama işlemi :

Biyodizel,gliserinden ayırıldıktan sonra katalizör ve sabunların uzaklaştırılması amacıyla ılık suyla yıkanır. Daha sonra bu su uzaklaştırılır ve biyodizel depolamanya gönderilir. Bazı proseslerde bu basamak gereksizdir. Bu işlem genel olarak açık sarı renkte, viskozitesi (akışkanlığı) petrodizele yakın olan biyodizel elde etmek amacıyla yapılmaktadır. Bazı sistemlerde ise; biyodizel içindeki küçük boyutlardaki renkli maddelerden kurtulmak amacıyla yukarıdaki basamaklara ek olarak damıtması aşamasına yer verilmektedir.
Dizel araçlarda problem yaşanmaması için; biyodizel üretiminde şu noktalar üzerinde titizlikle durulmaladır:

  • Reaksiyonun koşullara uygun gerçekleştirilmesi.
  • Gliserinin tamamen ayrıştırılması.
  • Katalizörün tamamen ayrıştırılması.
  • Alkolün tamamen ayrıştırılması.
  • Serbest yağ asitlerinin reaksiyona dahil edilmemesi.

Kaliteli ve sorunsuz biyodizel elde etmek için yukarıda belirtiğimiz noktalara özen gösterilmeli, üretim sırasında kontrol işlemeleri uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close