Biyodizel Üretimde Asit Katalizör

Asit katalizörün yaygın olmamasının sebebi baz katalizor kullanımına gore;asit katalizor kullanıldıgı zaman reaksiyon cok daha yavas olmaktadır. Bu oran yaklaşık olarak 4000 kat kadardır.Yani baz katalizör kullanılırsa, asit katalizör kullanımına gore reaksiyon hızı yaklaşık 4000 kat daha fazladır.Ayrıca baz katalizor icin oda sıcaklıgı bile yeterli iken asit katalizorde reaksiyon ısısı daha fazla olmak zorundadır. Kullanılan alkol miktarı da asit katalizör yönteminde fazla olmaktadır.

1-Asit katalizor olarak sulfirik asit veya fosforik asit kullanılır.Katı olarak kullanılmak istenirse katalizor sodyum kalsiyum karbonattır.
2-Asitle metanol karıstırılır.(baz yönteminde oldugu gibi)
3-Bu karışım yağın üstüne eklenir(baz da oldugu gibi) yüksek miktarda yağ asidi iceren yağ kullanılması gerekir.
4-Reaksiyon başlar ve baz katalizör kullanımında olduğu kadar sure yeterlidir.
5-Biyodizel oluşunca nötürleşme için yani trigliserollerin elimine adilmesi icin son aşamada bazik katalizor kullanılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close