BİYODİZELİN AVANTAJLARI

BİODİZEL’İN AVANTAJLARI

Biodizel dizel motorlarda direct olarak kullanılabileceği gibi petrolden üretilmiş olan dizel yakıtlarla karıştırılarak kullanılabilir. Dünya çapında bu karışım miktarı “B” faktörü denen bir tanımla belinmektedir. Örnek olarak; B5 dediğimiz zaman %5 biodizel + %95 petrol dizel’I diye belirtmiş oluruz. B100 tamemen biodizel olduğunu belirtmektedir.

Biodizel’in avantajlarını sıralayacak olursak:

1- Çevre dostu bir yakıttır.
2- Zehirli değildir. Ayrıca, biyodizelin sudaki canlılara karşı herhangi bir toksik etkisi yoktur. Buna karşılık 1 litre ham petrol 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine neden olabilmektedir.
3- Yandıkları zaman petrol yanıcılarından daha az zehirli atık çıkarırlar.
4- Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
5- Petro-dizellere oranla daha yüksek (flash point) alevlenme noktasına sahip oldukları için Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kuruluşu tarafından yanıcı olmayan sıvı olarak belirtilmiştir. Taşıma durumunda güvenlik ve sağlık açısından petro-dizellere oranla daha güvenlidirler. 
6- Daha az yanıcı olması özelleğiyle, biodizel kullanan araçlar kaza durumunda daha az tehlike arz etmektedirler.
7- Dizel araçlara hiç bir modifiye yapmadan kullanılabilen tek yakıttır.
8- Tamamen saf olarak veya petro-dizel karışımı yapılarak kullanılabilir.
9- Biodizelin ağırlığının ortalama olarak %10’nu Oksijen teşkil etmekte olup Küküt oranı %0 dır.Bu durumda yanma sonucu %80 daha az karbondioksit ve %100 daha az kükürt üretmektedir. Böylelikle asit yağmurlarına sebep olan sera etkisi biyodizel kullanımıyla azaltılabilmektedir. İşte bu sebepten dolayı Fransa’da satılmakta olan dizel yakıtların hepsinde %5 biyodizel karışımı olma zorunluluğu bulunmaktadır.
10- Petrol fiyatlarındaki artıştan etkilenmez.
11- Yerli ürünler kullanıldığı takdirde ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
12- Biyodizel petro-dizelin depolanduığı her yerde rahatlıkla depolanabilir. Normal dizel satışında kullanılan depolar,pompalar, tank ve taşıma araçları biyodizel için de kullanılabilir.

Biyodizel’i dizel aracımda güvenle kullanabilirmiyim?

Cevap:Evet, rahatlıkla kullanılabilir.Biyodizel dizel araçlarda hiçbir modifiyeye ihtiytaç duyulmadan kullanılabilir. Diğer yakıtlarda olduğu gibi “engine conversion” yani motor uyarlamasına gerek yoktur.Biyodizelin dizel araçlarına kolaylıkla adapte olabilmesinin altında dizel motorların çalısma prensibi yatmaktadır.

Dizel araçların motorları sıkıştıtp-yakma prensibine göre çalışmaktadır. Bu prensbe göre önce hava motorda ilgili bölümde sıkıştırılır ve ısıtırlır.Bu sıkıştırlmış-ısıtılmış olan havanın üstüne yakıt püskürtülmektedir. Böylelikle yanma başlar ve araç çalışır.Dizel araçlarda  ateşleme yakıt tarafından yapılır

Benzinle çalışan araçlarda durum farklıdır. Bu motorlar yakıt-hava karışımının elektrik kıvılcımı sayesinde patlatılmasıyla çalışırlar.Benzinli araçlarda ateşleme elektrik akımıyla olur.
İşte bu basit prensip dizel araçlarda biyodizel kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca; biyodizel kimyasal olarak da normal dizele benzediği için rahatlıkla dizel araçların depolarına doldurulabilir.

Aracımın aldığı yol miktarı, performansı ve gücünde bir azalma olur mu?
 Yapılan çalışmalar biyodizel kullanan araçların aldıkları yol, kullandıkları yakıt miktarı, güç ve motor çekişinde değişiklik olmadığını göstermiştir.

Saf biyodizel (B100) ve %20 oranında (B20) biyodizel kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek emisyon değerlerinin dizel yakıtlarla karşılaştırmalı değerleri Tablo 1*’de verilmektedir.

 

Yanmamış Hidrokarbonlar 

% -93

% -30

Karbon Monoksit 

% -50

% -20

Partikül Madde 

% -30

% -22

NOx (Azot Oksitler)

% +13

% +2

 

Sülfatlar

% -100

% -20

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar – PAH (Kanserojen Maddeler) 

% -80

% -13

nPAH (nitratlı PAH’lar)

% -90

% -50

Hidrokarbonların Ozon Tabakasına Etkisi

% -50

% -10

*Elektrik İşleri Etüt İdaresi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close