KANOLA TARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Biyodizel in ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması ile , kanola bitkisi ve tarımı bu sezonun en flaş bitkisi olacağa benziyor.

1-15 eylül ekim için kritik dönem. Başarı ,yüksek verim ve yüksek yağ oranı ekim tarihi ile doğrudan bağlantılı. Kanola tarımı yapmak isteyen çiftçilerimiz ise bir hayli fazla.

Tüm çiftçilerimiz bilgi arayışı içinde tohum peşinde. Bu yıl kanola ya kg başına 20 YKR

(200 000 TL/kg )teşvik verildi. Gelecek yıl muhtemelen artacak.

Kanola tarımının başarısı için başarılı bir ekim yapmak gerekir.Dikkat edilmesi gerekli hususları tekrarlayalım.

1-Toprak hazırlığı:

İyi bir toprak hazırlığı yapılmalı 30 Ağustosa kadar uygun keseksiz ve tavlı bir yatak hazırlanmalı.

2-Toprakta yabancı ot tohumu mücadelesi:

Kanola bitkisinde yabancı ot mücadelesi ekimden 10 gün önce toprağa yabancı ot tohumlarının öldürülmesini sağlayan trifularin ile yapılır. Dekara 200 cc uygulanır.

3-Tohum seçimi:

Tohum seçiminde mutlaka tescilli sertifikalı tohum kullanılmalı. Sertifikalı tohuma teşvik olduğu gibi kanola teşviki içinde bu zarurettir. Erusik asit açısından da sertifikalı tohum kullanılmalıdır.Kanola tarımında aynı tohumun tekrar kullanılması sakıncalıdır.

Ülkemizde 2 firmaya ait 4 tescilli çeşit vardır. Bunun yanı sıra 2 firma daha tescile başvurmuş ve ön izinlerini almıştır.Tohum seçerken

a-Firmanın adına

b-tescilli çeşit olup olmadığına

c-Tescile beyan tohum faturasına

d-Ambalajların temiz ve yırtık olmamasına

e-üretim ve son kullanma tarihine

f-safiyetine

g-çimlenme yüzdesine

h-Bin dane ağırlığına dikkat edilmelidir.

Çeşit seçerken

a-Kışlık yazlık olmasına

b-Bölgenin rakımına

c- Sulama dutumu ve yağış rejimine.

d-Ön ve arka bitki paternine (bitki çeşitliliğine)

e-Önceki yıllar ait deneme, üniversite araştırması , demostrayon , ve tecrübe sahibi

çiftçilerden bölgeye uygun çeşit konusunda ön bilgi alınması gerekir.

f- çeşit seçerken firma yerine tohumu bölgeye adaptasyonuna önem verilmelidir. A firmasının

çeşidi bir bölgede iyi iken b firmasının çeşidi başka bil bölgeye daha iyi uyum sağlayabilir.

g-Uygun ortalama fiyata 8-10 dolar/ dır.

Gübreleme:

Toprak tahlili yapılaması faydalıdır.Toprakta var ise gereksiz yere potasyum. Fazla azotlu gübrelere yüklenmemek gerekir. Gereksiz vegetatif (yeşil organların azmasına ).

Gelişmeye yol açar generatif (tohum bağlama) verim azalabilir. Sülfatlı gübreler tercih edilir. Ekimde 10 kğ dekar DAP ile 15-20 kğ Amonyum sülfat önerilir.

Sulamanın önemi ve Çıkış:

Çıkış için yeterli nem gereklidir. 30 eylüle kadar mutlaka çıkışın olması gerekir. 7 günde çıkışların olması gerekir. Eğer çıkış yok ise nem yetersiz olabilir. Nem yetersiz ise mutlak sulama yapılmalıdır. Aksi halde geç çıkış yapan fideler donacaktır. Başarılı bir çıkış için önceden sulanarak tava ekim yapılması da önerilir. Eylül ayında yeterli yağış var ise çıkış olmuş ise sulamak zorunda değildir.

Tav olduğu halde çıkış yok ise tohum muhtemelen derine gitmiştir. Tohum derinliği 2-3 cm i geçmemledir. Yüzlek ekim yapılmalıdır.

Kaymak tabakası oluşmuş ise uygun yöntemle kırılmalıdır. Kanola nın çıkışı zayıf olduğundan bu tabakayı delemez.

Rozet oluşumu:

Ekim ayı sonuna doğru bitki mutlaka rozet dönemini tamamlamalıdır.4-5 yaprak lı olmalıdır. Kök ve gövde gelişmelidir. İlk 2 kotilodan yaprak sayılmaz.İyi gelişen fideler soğuktan zarar görmez.

Sonuç;

KANOLA tarımının başarısı için erken ekim , başarılı bir çıkış ve donar başlamadan 4-5 yaprak lı (rozet) döneme gelmelidir. Erken ekim verimi ve yağ oranını artırır. Erken çıkış kaçınılmazdır. Kış döneminde donma olup olmadığı takip edilmeli ve ilkbaharda amanyum sülfatlı gübreleme yapılmalıdır. Afit ve diğer iç kurtlarına karşı mücadele takip edilerek görülür görülmez tamamına ilaç uygulanmalıdır.Hasat vaktinde ve uygun biçerdöverle yapılmalı dır. Olgunlaşmanın tamamlanması ile sabahın erken saatlerinde hasat tercih edilmelidir ki. Biçerdöver biçerken 450 devir ile yukarıdan ve süratle seri hareket edilmesi hasad kayıplarını azaltacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close