Ultrasonik Yöntemle Biyodizel Üretimi

Yüksek frekanslı ses dalgaları saniyede yaklaşık 30.000 defa yüksek ve alçak basınç değişimleri üretmekte kullanılır. Ses dalgaları milyonlarca mikroskobik hava kabarcıkları üretir. Üretilen hava kabarcıkları büyük basınç değişimlerine önce genişleyerek, sonra da içe doğru büzülüp içe patlayarak reaksiyon verirler. Bu içe patlama sırasında büyük bir enerji ortaya çıkar. Patlamanın olduğu noktada sıcaklık 5000°C’ye, basınç ise yüzlerce atmosfer basınca kadar çıkar ve şok dalgaları oluşur.

Yapılan bir calışmada(Costin D. Nenitzescu Institute of Organic Chemistry, 71141 Bucharest, P.O. Box 15-254, Romania. ) bildigimiz biyodizel sentezi düşük frekanslı ULTRASOUND (28 and 40 kHz) altında yapıldığında reaksiyon hızı inanılmaz derecede artmakta ve 10-40 dakika arasında biyodizel üretilebilmektedir.Ve bu sistemde normal olarak kullanılan katalizörden 4-5 kat daha az katalizör kullanılmaktadır.Alkol/yağ oranı da 6:1 olarak uygulanabilmektedir.
Görüldüğü üzere ultrasonik reaktörler maliyetleri yüksek olmalarına rağmen zaman açısından çok kazançlıdırlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close