Yağ Asidi Tayini ve Yağın Asit değerinin Belirlenmesi

1gr NaOH 1 litre saf suda cözülür.
1gr yağ tartılır.
10 ml isopropil icinde yağ çözülür.
2 damla fenol kırmızısı eklenip titrasyon yapılır.Kalıcı pembe renk elde edilince hacim kaydedilir.(V1)
“blank” yani kör miktar icin sadece isopropil alkol +fenol kırmızısı titrasyonu yapılır ve hacim V2 olur

gerçek hacim V = V1-V2

Hesaplama:

0.1x V x 282/100 = buradaki sonuç %’de yağ asidini verir.

%yağ asidi X 1.99 = asitlik değerini verir.(acidic value)

Not 1:

NaOH derişimi
V titrasyon hacmi
282 oleik asit moleküler ağırlığı
100 katsayı (% de oranı için)

Not 2:

Kullanılan yani hazırlanan NaOH derişiminden emin olmak icin HCl standardı hazırlayıp titrasyon yapılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close